Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o.

z siedzibą w Śmiglu, przy ul. hm. Łukomskiego 19 oraz przy ul. Skarzyńskiego 6A, 64-030 Śmigiel

Wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000652288,
której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 6981843266

REGON: 366063617

Zakład czynny jest codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00

Kasa czynna jest codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach:

ul. hm. Łukomskiego 19 od 8:00 do 14:00,
ul. Skarzyńskiego 6A od 8:00 do 14:00