Rejestracja Logowanie Przejście do stopki strony

Ustawy

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Śmigiel z dnia 10 września 2008 r.

Uchwały

Uchwała nr XXVIII/219/17 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Sp. z o.o. na lata 2017-2021

UCHWAŁA NR III/64/18 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Śmigiel

UCHWAŁA NR XIII/136/2019 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu sp. z o.o. na lata 2017-2021

UCHWAŁA NR XXVII/259/2020 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany tytułu i treści uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu sp. z o.o. na lata 2017-2021

UCHWAŁA NR XXVII/260/2020 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Śmiglu na lata 2022-2024

UCHWAŁA NR XXXVI/313/2021 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XLII/349/2021 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zarządzenia Prezesa

Regulamin udzielania zamówień publicznych