Rejestracja Logowanie Przejście do stopki strony
L.P. Wyszczególnienie J.M. Cena netto
1 Stawka roboczogodziny pracownika przy usługach remontowych godz. 40,00 zł
2 Stawka roboczogodziny pracownika przy usługach kanalizacyjnych oraz wodociągowych godz. 40,00 zł
3 Stawka roboczogodziny pracownika przy pozostałych usługach godz. 34,00 zł
4 Usługa koparko – ładowarką wraz z obsługą godz. 144,00 zł
5 Usługa minikoparką wraz z obsługą godz. 82,00 zł
6 Usługa zamiatarką wraz z obsługą (teren gminy) godz. 145,00 zł
7 Dojazd zamiatarki (poza teren gminy) km 11,00 zł
8 Usługa ciągnikiem z przyczepą wraz z obsługą godz. 85,00 zł
9 Usługa samochodem dostawczym wraz z obsługą (teren gminy) godz. 65,00 zł
10 Usługa samochodem dostawczym wraz z obsługą (poza terem gminy) km 2,00 zł
11 Usługa piłą spalinową do cięcia drewna wraz z obsługą godz. 60,00 zł
12 Usługa piłą do betonu wraz z obsługą godz. 100,00 zł
13 Usługa zagęszczarką wraz z obsługą godz. 54,00 zł
14 Koszenie trawników kosą spalinową godz. 40,00 zł
15 Koszenie trawników mikrociągnikiem godz. 51,00 zł
16 Koszenie trawników kosiarką spalinową godz. 42,00 zł
17 Przycinanie żywopłotu nożycami spalinowymi godz. 38,00 zł
18 Przegląd budowlany roczny szt. 350,00 zł
19 Przegląd budowlany pięcioletni szt. 650,00 zł
20 Usługa odśnieżania chodników m2 0,50 zł
21 Usługa posypywania piaskiem chodników m2 0,50 zł
22 Usługa układania płytek m2 80,00 zł
23 Malowanie pasów drogowych (odnawianie) m2 27,00 zł
24 Malowanie pasów drogowych (nowe) m2 31,00 zł
25 Usługa samochodem MAN – WUKO wraz z obsługą (teren gminy) godz. 290,00 zł
26 Dojazd samochodu MAN – WUKO (poza teren gminy) km. 23,00 zł
27 Usługa czyszczenia kanalizacji urządzeniem ORKAN godz. 100,00 zł
28 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych samochodem MAN o pojemności 5,0 m3 kurs 100,00 zł
29 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych samochodem MAN o pojemności 10,9 m3 kurs 200,00 zł