Rejestracja Logowanie Przejście do stopki strony

Oczyszczalna ścieków w Koszanowie położona jest na gruntach wsi Koszanowo i Bruszczewo.

Budowa tego obiektu rozpoczęła się w 1999 roku, a wykonawcą tego przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze EKOSAN z Warszawy. Gotowy obiekt oddano do użytku 12 grudnia 2000 roku.

Głównym priorytetem jest przyjmowanie i unieszkodliwianie ścieków bytowych, przemysłowych i opadowych dopływających siecią kanalizacji ogólnospławnej, oraz ścieków bytowych dowożonych taborem asenizacyjnym.

Oczyszczalnia współpracuje z siecią ogólnospławną. Maksymalna ilość dopływających ścieków podczas pogody mokrej może wynosić 2700m3/d, podczas pogody suchej 1830 m3/d.

Obecnie na terenie Śmigla i Koszanowa współpracuje z oczyszczalnią około 14 km sieci ogólnospławnej o średnicach od 0,3 do 1,0 m.

Nad prawidłowym przebiegiem procesu oczyszczania czuwa laboratorium zakładowe wykonując analizy fizyko – chemiczne ścieków surowych i oczyszczonych.