Rejestracja Logowanie Przejście do stopki strony

W 1576 roku Wacław Rozdrażewski, Stanisław Cikowski i Jadwiga Kiszewska, właściciele Śmigla, wydali przywilej na założenie wodociągu miejskiego[1]

Pierwsze plany budowy Śmigielskiego wodociągu powstały 31 marca 1911 roku. Po licznych zmianach pierwotny plan nie został odwzorowany. Niemieccy wykonawcy bardzo szybko przystąpili do pracy. Mieszkańcy nie musieli długo czekać, ponieważ nowy obiekt został oddany do użytku już na przełomie wiosny/ lata 1913 roku.

Charakterystycznym obiektem jest wieża ciśnień o wysokości 49 m, w której mieści się zbiornik o pojemności 125 m3wody. Woda, która znajdowała się w tym zbiorniku poprzez napór swojego ciężaru samoczynnie rozprowadzana była siecią wodociągową do każdego mieszkańca Śmigla i utrzymywała ciśnienie 3 atmosfer (odrestaurowana w 1998 roku)

Filtracja wody odbywała się w budynku mieszczącym się przy wieży ciśnień i w innej technologii niż obecnie. W trakcie prac ziemnych w latach 1912-1913 i 1929 natrafiono na resztki dębowych rur z XVI w.

W 70 latach zużycie wody było bardzo wysokie. Rozwój Śmigielskiego przemysłu sprawił, że zapotrzebowanie na wodę wynosiło ok. 2 tys m3 z czego miesięczne zużycie wody w wielkich firmach oraz ogrodnictwie dawało ok 12 tys m3 miesięcznie.

Obecnie woda pozyskiwana jest z pięciu studni głębinowych, które znajdują się przy wieży wodociągowej.

1 lipca 1994 roku od Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Wschowie wodociągi w Śmiglu przejął Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu. Zakład sprawami gospodarki wodno- ściekowej na terenie Śmigla i całej gminy zajmował się do 30 czerwca 2008 r., bowiem 1 lipca nastąpił podział Zakładu na 2 jednostki budżetowe tj.: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu oraz Zakład Wodociągowo- Kanalizacyjny w Śmiglu, który właśnie od 01.07.2008 r. przejął gospodarkę wodno- ściekową. W tej strukturze działał do 15 września 2009 r., gdyż od 16.09.2009 roku przekształcił się w Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o. , który działa do dnia dzisiejszego.

[1] J. Zielonka, Kompendium regionalne ziemi Śmigielskiej, 2006 Śmigiel