Rejestracja Logowanie Przejście do stopki strony

Sieć kanalizacyjna służy do odprowadzania ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych i zakładów przemysłowych oraz różnych instytucji.

Długość czynnej sieci sanitarnej wynosi 130,8 km, a podłączenie do sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych to ok 2614 budynków.

Na terenie Gminy Śmigiel funkcjonuje 26 przepompowni, które są zlokalizowane w:

 • Stacja zlewcza,   ul. Arciszewskich, Nietążkowo,
 • Przepompownia ścieków PS1,   ul. Przysiecka, Bruszczewo,
 • Przepompownia ścieków P1,   ul. Bruszczewska, Przysieka Polska,
 • Przepompownia ścieków P2,   ul. Główna, Przysieka Polska,
 • Przepompownia ścieków P3,   ul. Przemysłowa, Przysieka Polska,
 • Przepompownia ścieków P1,   ul.27 Stycznia, Czacz,
 • Przepompownia ścieków P2,   ul.27 Stycznia, Czacz,
 • Przepompownia ścieków P3,   ul. Wielichowska, Czacz,
 • Mała Przepompownia ścieków,   Nadolnik,
 • Przepompownia ścieków P2,   ul. Okrężna, Stare Bojanowo,
 • Przepompownia ścieków P3,   ul. Główna, Stare Bojanowo,
 • Przepompownia ścieków P4,   ul. Lipowa, Stare Bojanowo,
 • Przepompownia ścieków P5,   ul. Główna, Stare Bojanowo,
 • Przepompownia ścieków P6,   ul. Kręta , Stare Bojanowo,
 • Przepompownia ścieków P7,   ul. Główna, Stare Bojanowo,
 • Mała Przepompownia ścieków,   ul. Polna, Stare Bojanowo,
 • Mała Przepompownia ścieków,   ul. Polna, Stare Bojanowo,
 • Przepompownia ścieków,   Stacja Przysieka II,
 • Przepompownia ścieków,   ul. Osiedla Śmigiel,
 • Przepompownia ścieków,   ul. Polna, Śmigiel,
 • Przepompownia ścieków,   ul. Morownicka, Śmigiel,
 • Przepompownia ścieków,   ul. Rolna, Smigiel,
 • Przepompownia ścieków,   ul. Łepkowicza, Śmigiel,
 • Przepompownia ścieków,   ul. Mierosławskiego, Śmigiel,
 • Przepompownia ścieków,   ul. Śmigielska, Nowa Wieś,
 • Przepompownia ścieków,   ul. Śmigielska, Nowa Wieś.

Gmina Śmigiel od 2009 roku realizuje Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel” dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na terenie aglomeracji w latach 2013-2015 zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w miejscowościach Wonieść, Spławie i Karśnice. W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wonieściu, Karśnicach i Spławiu planuje się budowę ok. 16,3 km kanałów grawitacyjnych co umożliwi podłączenie 1.100 osobom.