Rejestracja Logowanie Przejście do stopki strony

Sieć wodociągowa obejmuje obszar Śmigla jak i pobliskie wioski. Rozciąga się na łącznej powierzchni 190,1 km. Obszar wiejski zajmuje 136,5 km natomiast miejski 53,6 km.

Na sieć wodociągową składają się poszczególne Stacje Ujęć Wody:

  • Stacja Uzdatniania Wody Brońsko,
  • Stacja Uzdatniania Wody Bronikowo,
  • Stacja Uzdatniania Wody Śmigiel,
  • Stacja Uzdatniania Wody Robaczyn,
  • Stacja Uzdatniania Wody Spławie,
  • Stacja Uzdatniania Wody Przysieka Polska.

Łączna dobowa produkcja wody wynosi: 2374 m3/d – 2018 rok

Łączna dobowa produkcja wody wynosi: 2129 m3/d – lata 2016/2017

Łączna dobowa produkcja wody wynosi: 2105 m3/d – lata 2014/2015

Łączna dobowa produkcja wody wynosi: 2146 m3/d – lata 2012/2013

Sieć ta zbudowana jest głównie z:

  • rur cementowo-azbestowych,
  • rur PCV,
  • rur żeliwnych,
  • rur stalowych.