Rejestracja Logowanie Przejście do stopki strony

Zamówienie publiczne: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej

Autor: Admin | Data publikacji: 2024-01-29

Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. ogłasza przetarg na:

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na potrzeby realizacji inwestycji pn. Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Śmigiel.

Lista załączników

OGŁOSZENIE BZP.pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ.pdf Pobierz

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Regulamin udzielania zamówień.pdf Pobierz

Regulamin udzielania zamówień

Wytyczne-stosowania-k.c..pdf Pobierz

Wytyczne stosowania przepisów Kodeksu cywilnego

1_FORMULARZ OFERTOWY.docx Pobierz

Formularz ofertowy

4_OPZ_DOSTAWA MIESZANKI.pdf Pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert ZK.pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf Pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powrót