Rejestracja Logowanie Przejście do stopki strony

Nowe taryfy

Autor: Admin | Data publikacji: 2024-05-15

Informacja Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o. dotycząca nowych taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Śmigiel

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie orzekł o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy i zatwierdził nową taryfę w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Śmigiel na okres 3 lat tj. od dnia 15.05.2024 roku do dnia 14.05.2027 roku.

Wysokość nowych taryf w grupie najliczniejszych odbiorców dla gospodarstw domowych:

Grupa taryfowa Cena netto bez dopłaty (zł/m3) Dopłata gminy Śmigiel Do zapłaty netto (zł/m3) Do zapłaty brutto (zł/m3) Opłata abonamentowa brutto
W1 4,50 zł 0,00 zł 4,50 zł 4,86 zł 9,06 zł
W2 4,50 zł 0,00 zł 4,50 zł 4,86 zł 5,27 zł

Grupa taryfowa Cena netto bez dopłaty (zł/m3) Dopłata gminy Śmigiel Do zapłaty netto (zł/m3) Do zapłaty brutto (zł/m3) Opłata abonamentowa brutto
K1 11,82 zł 1,32 zł 10,50 zł 11,34 zł 11,63 zł
K2 11,82 zł 1,32 zł 10,50 zł 11,34 zł 7,84 zł

Powrót