Rejestracja Logowanie Przejście do stopki strony

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zk-smigiel.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-07

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2022-08-31

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • Linki w serwisie do źródła filmów otwierają się w innym oknie,
  • Niektóre pola formularzy mogą mieć nie właściwie określone etykiety,
  • Brak napisów przy niektórych filmach zamieszczonych w serwisie,
  • Załączniki nie mają podane informacji o wielkości pliku,
  • Niektóre grafiki mogą nie zawierać tekstu alternatywnego.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 10.09.2020 na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 18.11.2020.

Strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy strony internetowej https://zk-smigiel.pl mieli pełny dostęp do jej treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z strony. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej https://zk-smigiel.pl.

Jeśli z jakichś powodów stwierdzisz, że strona https://zk-smigiel.pl nie jest dla Ciebie w pełni dostępna, prosimy skontaktuj się z nami listownie, telefonicznie, mailowo lub przez formularz kontaktowy.

Dane teleadresowe:

Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o.

ul. hm. Łukomskiego 19

64-030 Śmigiel

Osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej:

Łukasz Mehr

E-mail: informatyk@zk-smigiel.pl

Tel. 65 518 00 37

Formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://zk-smigiel.pl/kontakt

W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. należy skontaktować się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Dostępność architektoniczna

Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. funkcjonuje w dwóch budynkach:

  • biura przy ul. hm. Łukomskiego 19 nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością z dysfunkcją narządu ruchu. Przed budynkiem nie zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
  • biura przy ul. Skarzyńskiego 6A nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością z dysfunkcją narządu ruchu. Przed budynkiem zostało wyznaczone oraz oznakowane miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.