Rejestracja Logowanie Przejście do stopki strony

Budowa instalacji fotowoltaicznych

Autor: Admin | Data publikacji: 2023-12-19

Logo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki w kwocie 938 796,25 zł.


W dniu 24.11.2023 r. Zakład Komunalny w Śmiglu podpisał umowę o dofinansowanie w formie pożyczki na realizację ww. przedsięwzięcia, w ramach którego przewiduje się budowę jedenastu mikro instalacji fotowoltaicznych na następujących obiektach:

 • Stacja uzdatniania wody w Bronikowie, działka nr 123/4, moc instalacji 39,24 kWp,
 • Stacja uzdatniania wody w Brońsku, dz. nr 252/1, moc instalacji 39,24 kWp,
 • Ujęcia wód głębinowych w Brońsku, dz. nr 183/1, 184/1, 185/1, moc instalacji 39,24 kWp,
 • Przepompownia wody w Karminie, dz. nr 209/1, 387/2, 210/2, moc instalacji 39,24 kWp,
 • Oczyszczalnia ścieków w Koszanowie, dz. nr 157/1, moc instalacji 49,05 kWp,
 • Przepompownia ścieków w Nietążkowie ul. Arciszewskich, dz. nr 295/5, moc instalacji 39,24 kWp,
 • Ujęcia wód głębinowych w Podśmiglu, dz. nr 124/10, moc instalacji 47,96 kWp,
 • Stacja uzdatniania wody w Przysiece Polskiej, dz. nr 404/7, moc instalacji 39,24 kWp,
 • Stacja uzdatniania wody w Robaczynie, dz. nr 255/2, 256/2, moc instalacji 39,785 kWp,
 • Stacja uzdatniania wody w Spławiu, dz. nr 269/5, 269/3, moc instalacji 39,24 kWp,
 • Stacja uzdatniania wody w Starym Bojanowie, dz. nr 115/3, 115/13, moc instalacji 39,24 kWp.

Całkowity koszt netto przedsięwzięcia wynosi 938 796,25 zł, a Wykonawcą inwestycji jest firma PGI2 Sp. z o.o. z Chojnic.

Adres do strony Funduszu: www.wfosgw.poznan.pl

Czytaj dalej

Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Śmigiel

Autor: Admin | Data publikacji: 2023-08-22

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Śmigiel” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Trwa realizacja przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Śmigiel”. Wykonawcą przedsięwzięcia jest Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o.

Na realizację inwestycji Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. otrzymał częściowo umarzalną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 3 259 000,00 zł.

W ramach Projektu planuje się modernizację sieci azbesto - cementowej. Sieć azbestowo - cementowa zostanie wymieniona na rury PE HD 100 SDR 17, dodatkowo wykonane zostaną przepięcia istniejących przyłączy do nowej sieci. Zakres modernizacji obejmuje następując ulice i miejscowości:

 1. Śmigiel: Aleja Bohaterów, Aleja Paderewskiego, Broniewskiego, Doktora Skarżyńskiego, Farna, Generała Sikorskiego, Harcmistrza Łukomskiego, Iwaszkiewicza, Jagiellońska, Kątna, Kilińskiego, Kościańska, Kościuszki, Krasickiego, Kraszewskiego, Kręta, Krótka, Leszczyńska, Lipowa, Matejki, Mickiewicza, Mierosławskiego, Młyńska, Orzeszkowej, Osiedle, Plac Rozstrzelanych, Plac Wojska Polskiego. Podgórna, Podgórze, Południowa, Poprzeczna, Powstańców Wielkopolskich, Północna, Prusa, Sienkiewicza, Słowackiego, Szkolna, Świętego Wita, Wodna, Zdrojowa
 2. Koszanowo: Bruszczewska, Dworska, Glinkowa, Polna, Poprzeczna, Półwiejska, Wierzbowa
 3. Nowa Wieś: Śmigielska

Obecnie Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. utrzymuje sieć wodociągową, która powstała na przełomie lat 60-70 ubiegłego wieku. Istniejąca sieć wodociągowa wykonana jest z azbesto - cementu. W związku z rodzajem materiału z którego została wykonana sieć wodociągowa na terenie Gminy nastąpiła konieczność jej modernizacji. Ze względu na wiek materiału z którego jest stworzona sieć wodociągowa (ok 60 lat), utracone zostały jej parametry techniczne, a w szczególności wytrzymałość mechaniczna i sprężystość. Ww. parametry zmusiły Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. do utrzymywania niskiego ciśnienia wody (2,8 bar). Poprzez przymus obniżenia ciśnienia wody w sieciach wodociągowych w wielu domach okresowo przy wysokich rozbiorach, nie ma możliwości dostarczenia wody. Drugim najważniejszym aspektem modernizacji sieci wodociągowej jest uzyskanie parametrów P.POŻ. w Gminie. Na ten moment przy tak zniszczonych rurociągach i niskim ciśnieniu Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. nie ma możliwości uzyskania parametrów P.POŻ. w sieci. Dzięki przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej w Gminie Śmigiel, będzie można zwiększyć ciśnienie wody w sieci wodociągowej.

Przeprowadzenie inwestycji polegającej na modernizacji sieci wodociągowej w Gminie Śmigiel pozwoli na osiągnięcie trzech podstawowych korzyści:

 1. Społeczną - mieszkańcy Gminy odczują wpływ inwestycji przez zwiększenie ciśnienia w przewodach wodociągowych. Przeprowadzona modernizacja utwierdzi mieszkańców Gminy Śmigiel w przekonaniu, iż płynąca w rurach woda jest faktycznie czysta i zdrowa. Panujące stereotypy wśród ludzi o szkodliwości azbesto - cementu powodują niechęć do korzystania z wody „prosto z kranu”. Dodatkowo pozytywnym wpływem inwestycji dla społeczeństwa będzie wyeliminowanie częstych utrudnień drogowych, spowodowanych prowadzonymi pracami naprawczymi. Należy nadmienić, iż usunięcie awarii wodociągowych w miejscach, gdzie sieć wykonana jest z azbesto - cementu uniemożliwia szybkie usunięciu awarii i odtworzenie nawierzchni drogi. Kruchość materiału z którego wykonana jest sieć wodociągowa powoduje, że nie można mechanicznie zagęścić wykopu, lecz w sposób naturalny. Proces ten jest długotrwały, który często trwa wiele tygodni, co w znaczny sposób jest odczuwane nie tylko przez mieszkańców, lecz również przez wszystkich użytkowników dróg na terenie Gminy. Jednakże największą korzyścią z przeprowadzenia modernizacji sieci wodociągowej, będzie możliwość uzyskania wydajności hydrantów zamontowanych na sieci, które osiągną parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, dzięki czemu zwiększy się świadomość bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Śmigiel. Dodatkową korzyścią zabezpieczenia Gminy w sieć P.POŻ. jest możliwość pozyskania zewnętrznych inwestorów, którzy zechcą zainwestować w teren Gminy, co pozwoli na powstanie nowych stanowisk pracy, a co się z tym wiąże zadowolenie mieszkańców.
 2. Ekonomiczną - inwestycja będzie miała bezpośredni wpływ ekonomiczny dla Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o. przez zmniejszenie awarii wodociągowych, a co się z tym wiąże oszczędności w materiale zużytym na usunięcie usterek oraz w wodzie przeznaczonej do płukania sieci po ww. awariach. Zmniejszenie ubytków wody podczas eksploatacji sieci. Zmniejszenie zużycia ciągów technologicznych do uzdatniania wody (pomp sieciowych, głębinowych, dmuchaw, sprężarek, itp.). Dodatkowo przez wyeliminowanie ww. awarii Spółka w znacznym stopniu zmniejszy ilość energii elektrycznej zużytej na utrzymywanie ciśnienia w sieciach wodociągowych oraz płukanie, a co się z tym wiąże wydłuży się żywotność zestawów pompowych, w związku z tym, iż zmniejszy się ich częstotliwość załączania w cykl pracy i skróci ich czas pracy. Wyeliminowanie awarii zmniejszy również w znacznym stopniu ilość zużytych preparatów chemicznych do dezynfekcji wody, które są dodawane podczas procesu uzdatniania wody.
 3. Ekologiczną - przeprowadzona modernizacja będzie miała wpływ ekologiczny w sposób pośredni i bezpośredni na środowisko. Oddziaływanie bezpośrednie przeprowadzonej inwestycji będzie miało wpływ w następujący sposób: modernizacja sieci wodociągowej pozwoli na znaczne zmniejszenie produkcji wody, a co się z tym wiąże eksploatację ujęć wody pitnej, zmniejszenie czasu pracy ciągów technologicznych do uzdatniania wody i zestawów hydroforowych. Przez uszczelnienie sieci wodociągowej zmniejszy się ilość produkcji wody uzdatnionej, w związku z powyższym skrócą się czasy pomiędzy regeneracją filtrów do uzdatniania wody (wsteczne płukanie filtrów) dzięki czemu obniżymy ilość zużywanej wody uzdatnionej na eksploatację SUW, zredukujemy obciążenie oczyszczalni ścieków gdzie popłuczyny trafiają wraz ze ściekami bytowo - gospodarczymi. Ww. czynności w bardzo znaczącym stopniu pozytywnie wpłyną na ilość zużytej energii elektrycznej na stabilne utrzymanie obiektów SUW, sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków i oczyszczalni.
  Natomiast w sposób pośredni oddziaływanie przeprowadzonej inwestycji na środowisko będzie polegać na zmniejszeniu ilości zużywanego prądu elektrycznego, co ma znaczny wpływ na zmniejszenie ilości zużycia konwencjonalnych źródeł energii (wyczerpywalnych - węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny). Dzięki czemu zmniejszy się ilości gazów cieplarnianych (emisja CO2 i SO2) powstających podczas produkcji energii elektrycznej, a co się z tym wiąże wydłużenie czasu eksploatacji dóbr geologicznych Kraju. Dodatkowo zmniejszy się obciążenie środowiska przez produkcję chemikaliów do dezynfekcji wody pitnej.

Reasumując przeprowadzona inwestycja dla Gminy Śmigiel pn. „Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Śmigiel” w latach 2016-2023 będzie miała wpływ na poprawę jakości obsługi wodociągowej całego społeczeństwa Gminy.


Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl

Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych

Autor: Admin | Data publikacji: 2020-03-23

Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w aglomeracji Śmigiel wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie oraz przebudową przepompowni wody w Karminie.


28 lutego 2020 r. Prezes Zarządu Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę nr 39/2020/Wn15/OW-Kl-ys/P o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pn. "Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w aglomeracji Śmigiel wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie oraz przebudową przepompowni wody w Karminie", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, celem uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta.


PROJEKT W LICZBACH

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 21 634 784,12 zł
Koszty kwalifikowane: 17 638 901,50 zł
Koszty niekwalifikowane: 3 995 882,62 zł
Kwota dofinansowania: 10 831 997,00 zł
Kwota pożyczki: do 5 229 430,00 zł


ZAKRES PROJEKTU
 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo.
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Chełkowo.
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Glińsko.
 4. Budowa mechanicznej kompostowni (ETAP I) na obiekcie oczyszczalni ścieków w Koszanowie, Gmina Śmigiel.
 5. Budowa stanowiska płukania piasku (ETAP II) na obiekcie oczyszczalni ścieków w Koszanowie, Gmina Śmigiel.
 6. System optymalizacji napowietrzania bioreaktora, dozowania koagulantu i odwadniania osadu.
 7. Przebudowa przepompowni wody w Karminie wraz z remontem.
 8. Dostawa pojazdu specjalistycznego WUKO.

OKRES REALIAZCJI PROJEKTU

31.03.2021 r.


CEL PROJEKTU

Celem głównym/strategicznym przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej i wodociągowej oraz warunków bytowych poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w aglomeracji Śmigiel.

Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych

Autor: Admin | Data publikacji: 2020-01-16

Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w aglomeracji Śmigiel wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie oraz przebudową przepompowni wody w Karminie.


6 lipca 2018 r. Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o. podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. "Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w aglomeracji Śmigiel wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie oraz przebudową przepompowni wody w Karminie".


PROJEKT W LICZBACH

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 21 634 784,12 zł brutto, 17 638 901,50 zł netto
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 12 743 525,92 zł
Kwota dofinansowania: 10 831 997,00 zł


ZAKRES PROJEKTU
 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo.
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Chełkowo.
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Glińsko.
 4. Budowa mechanicznej kompostowni (ETAP I) na obiekcie oczyszczalni ścieków w Koszanowie, Gmina Śmigiel.
 5. Budowa stanowiska płukania piasku (ETAP II) na obiekcie oczyszczalni ścieków w Koszanowie, Gmina Śmigiel.
 6. System optymalizacji napowietrzania bioreaktora, dozowania koagulantu i odwadniania osadu.
 7. Przebudowa przepompowni wody w Karminie wraz z remontem.
 8. Dostawa pojazdu specjalistycznego WUKO.

OKRES REALIAZCJI PROJEKTU

31.03.2021 r.


CEL PROJEKTU

Celem głównym/strategicznym przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej i wodociągowej oraz warunków bytowych poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w aglomeracji Śmigiel.

Celami bezpośrednimi inwestycji będą:
 1. cel ekologiczny - w postaci redukcji ilości odprowadzonych do środowiska zanieczyszczeń do ilości zgodnych z przepisami prawa, w efekcie do poprawy jakości wód i tym samym zabezpieczenia ekosystemu przed negatywnym wpływem odprowadzania ścieków do środowiska;
 2. cel techniczno - organizacyjny - sprawniejsze funkcjonowanie systemu usuwania ścieków sanitarnych, a także doprowadzających wody, a tym samym uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy; tym samym w wyniku realizacji przedmiotowego projektu nastąpi poprawa jakości usług wodno-ściekowych w zakresie powszechnego korzystania ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków przez mieszkańców gminy;
 3. cel społeczny - w postaci poprawy warunków sanitarnych i zmniejszenia zagrożenia zdrowia mieszkańców oraz podniesienie standardu ich życia, zwiększenie atrakcyjności obszaru gminy w oczach mieszkańców;
 4. cel formalno-prawny - spełnienie wymogów prawa polskiego i UE; w wyniku realizacji projektu infrastruktura wodno-ściekowa na terenie gminy będzie spełniała wymogi dyrektyw środowiskowych UE;
 5. cel gospodarczy - podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów.
Osiągnięcia będące wynikiem realizacji inwestycji:
 1. zmodernizowana zostanie 1 oczyszczalnia ścieków, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia kosztów operacyjnych oraz poprawy jakości środowiska;
 2. wzrost liczby ludności korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków o 690 osób.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
Instytucja Zarządzająca (IZ) Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:
 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Wychodząc naprzeciw ww. oczekiwaniom stworzono proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się IZ przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń
 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.
Czytaj dalej