Rejestracja Logowanie Przejście do stopki strony

Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych

Autor: Admin | Data publikacji: 2020-03-23

Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w aglomeracji Śmigiel wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie oraz rozbudową SUW Robaczyn wraz z modernizacją sieci wodociągowej i przebudową przepompowni wody w Karminie.


28 lutego 2020 r. Prezes Zarządu Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę nr 39/2020/Wn15/OW-Kl-ys/P o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pn. "Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w aglomeracji Śmigiel wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie oraz rozbudową SUW Robaczyn wraz z modernizacją sieci wodociągowej i przebudową przepompowni wody w Karminie", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, celem uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta.


PROJEKT W LICZBACH

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 21 579 954,44 zł
Koszty kwalifikowane: 17 598 719,06 zł
Koszty niekwalifikowane: 3 981 235,38 zł
Kwota dofinansowania: 11 219 183,40 zł
Kwota pożyczki: do 5 229 430,00 zł


ZAKRES PROJEKTU
  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo.
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Chełkowo.
  3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Glińsko.
  4. Budowa mechanicznej kompostowni (ETAP I) na obiekcie oczyszczalni ścieków w Koszanowie, Gmina Śmigiel.
  5. Budowa stanowiska płukania piasku (ETAP II) na obiekcie oczyszczalni ścieków w Koszanowie, Gmina Śmigiel.
  6. System optymalizacji napowietrzania bioreaktora, dozowania koagulantu i odwadniania osadu.
  7. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Bojanowie wraz z remontem. Rozbudowa z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Robaczynie wraz z remontem.
  8. Przebudowa przepompowni wody w Karminie wraz z remontem.

OKRES REALIAZCJI PROJEKTU

31.12.2020 r.


CEL PROJEKTU

Celem głównym/strategicznym przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej i wodociągowej oraz warunków bytowych poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej i modernizację sieci wodociągowej w aglomeracji Śmigiel.

Powrót