Rejestracja Logowanie Przejście do stopki strony

Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych

Autor: Admin | Data publikacji: 2020-03-23

Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w aglomeracji Śmigiel wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie oraz przebudową przepompowni wody w Karminie.


28 lutego 2020 r. Prezes Zarządu Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę nr 39/2020/Wn15/OW-Kl-ys/P o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pn. "Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w aglomeracji Śmigiel wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie oraz przebudową przepompowni wody w Karminie", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, celem uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta.


PROJEKT W LICZBACH

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 21 634 784,12 zł
Koszty kwalifikowane: 17 638 901,50 zł
Koszty niekwalifikowane: 3 995 882,62 zł
Kwota dofinansowania: 10 831 997,00 zł
Kwota pożyczki: do 5 229 430,00 zł


ZAKRES PROJEKTU
  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo.
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Chełkowo.
  3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Glińsko.
  4. Budowa mechanicznej kompostowni (ETAP I) na obiekcie oczyszczalni ścieków w Koszanowie, Gmina Śmigiel.
  5. Budowa stanowiska płukania piasku (ETAP II) na obiekcie oczyszczalni ścieków w Koszanowie, Gmina Śmigiel.
  6. System optymalizacji napowietrzania bioreaktora, dozowania koagulantu i odwadniania osadu.
  7. Przebudowa przepompowni wody w Karminie wraz z remontem.
  8. Dostawa pojazdu specjalistycznego WUKO.

OKRES REALIAZCJI PROJEKTU

31.03.2021 r.


CEL PROJEKTU

Celem głównym/strategicznym przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej i wodociągowej oraz warunków bytowych poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w aglomeracji Śmigiel.

Powrót