Rejestracja Logowanie Przejście do stopki strony

Zamówienie publiczne: Dostawa i montaż windy

Autor: Admin | Data publikacji: 2022-08-23

Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. ogłasza przetarg na:

Dostawa i montaż windy w budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej w Starym Bojanowie.

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia.
Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-574f7f09-124e-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

Czytaj dalej

Zamówienie publiczne: Dostawa kruszywa

Autor: Admin | Data publikacji: 2022-04-11

Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. ogłasza przetarg na:

Dostawa kruszywa na potrzeby realizacji inwestycji pn. Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Śmigiel.

Czytaj dalej

Zamówienie publiczne: Dostawa armatury wodociągowej

Autor: Admin | Data publikacji: 2022-04-07

Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. ogłasza przetarg na:

Dostawa armatury wodociągowej na potrzeby realizacji inwestycji pn. Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Śmigiel.

Czytaj dalej

Zamówienie publiczne: Dostawa betonu na prace realizowane w 2022 roku przez Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o.

Autor: Admin | Data publikacji: 2022-02-10

Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. ogłasza przetarg na:

Dostawa betonu na prace realizowane w 2022 roku przez Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o.


UWAGA!
Przy składaniu oferty należy posługiwać się numerem ogłoszenia BZP (Biuletynu Zamówień Publicznych):
2022/BZP 00052612/01

Czytaj dalej