Rejestracja Logowanie Przejście do stopki strony

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie

Autor: Admin | Data publikacji: 2024-04-09

Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie
z dnia 09.04.2024 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Przysiece Polskiej gm. Śmigiel, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Czacz, Glińsko, Gniewowo, Koszanowo (ul. Graniczna i ul. Zjazdowa), Nadolnik, Parsko, Przysieka Polska, Stara Przysieka Druga, Stara Przysieka Pierwsza, Wonieść, Żydowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie, na podstawie wyników przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody z wodociągu publicznego Przysieka Polska uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i ze względu na obecność bakterii grupy coli odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294).

Woda nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.
Zaleca się, aby niemowlęta i dzieci do 3 roku życia spożywały wodę butelkowaną.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Lista załączników

Komunikat w sprawie jakości wody - wod. publiczny Przysieka Polska.pdf Pobierz

Komunikat w sprawie jakości wody - wod. publiczny Przysieka Polska

Powrót