Rejestracja Logowanie Przejście do stopki strony

Zamówienie publiczne: Dostawa i montaż windy

Autor: Admin | Data publikacji: 2022-09-27

Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. ogłasza przetarg na:

Dostawa i montaż windy w budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej w Starym Bojanowie.

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia.
Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b500d8e0-3e2f-11ed-9171-f6b7c7d59353

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ winda.pdf Pobierz

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Wersja 1 - Oferta (dodana).pdf Pobierz

Wersja 1 - Oferta (dodana)

Projekt - dokument pomocniczy.zip Pobierz

PROJEKT - dokument pomocniczy

Wyjaśnienia treści SWZ 1.pdf Pobierz

Wyjaśnienia treści SWZ 1

Wyjaśnienia treści SWZ 2.pdf Pobierz

Wyjaśnienia treści SWZ 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Powiadomienie o zmianach SWZ 04.10.2022.pdf Pobierz

Powiadomienie o zmianach SWZ 04.10.2022

SWZ winda - 04.10.2022.pdf Pobierz

SWZ winda - 04.10.2022

Wyjaśnienia treści SWZ 3.pdf Pobierz

Wyjaśnienia treści SWZ 3

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf Pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powrót